Update Business News

Update Tourism News

ททท. ประกาศความสำเร็จภาพรวมการจัดงาน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 7.8 แสนคน สร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 2,880 ล้านบาท

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประกาศความสำเร็จภาพรวมการจัดงาน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 เมษายน 2567 บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานคึกคักกับการเฉลิมฉลองปีใหม่ของไทยผ่านกิจกรรมสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบ โดยได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างท่วมท้น มีผู้เข้าร่วมงานถึง 784,883 คน และสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 2,886.82 ล้านบาท นับเป็นความสำเร็จในการจัดงานที่ได้เผยแพร่เทศกาลสงกรานต์สะท้อนอัตลักษณ์ซอฟพาวเวอร์ไทยสู่เทศกาลระดับโลก

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า จากความร่วมมือของ ททท. และ หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดงาน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 ในวันที่ 11-15 เมษายน 2567 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลางและท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานครที่ผ่านมา นับว่าเป็นความสำเร็จในการเฉลิมฉลองปีใหม่ของไทยผ่านกิจกรรมสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบ อันพิสูจน์ได้จากกระแสการตอบรับอย่างดีจากจำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 784,883 คน แบ่งเป็นสัดส่วนชาวไทยร้อยละ 88 และชาวต่างชาติร้อยละ 12 และสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวมทั้งสิ้น 5 วันจำนวน 2,886.82 ล้านบาท โดยคิดเป็นกระแสเงินหมุนเวียนทางตรง 951.04 ล้านบาท และทางอ้อม 1,935.78 ล้านบาท ทั้งนี้จากผลการสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวตลอดระยะเวลาการจัดงาน พบว่า ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในการจัดงานระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในกิจกรรมแสงสีเสียงไฟ และบรรยากาศการจัดงานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ตลอดจน พึงพอใจในการชมขบวนรถพาเหรดมหาสงกรานต์ รวมทั้งต้องการให้มีการจัดงานลักษณะนี้อีกครั้ง ขณะที่ร้านค้าทั้งภายในและภายนอกงานมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ในตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 5 วัน ททท. ได้บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในงาน โดยได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC จัดการแยกประเภทขยะ และจัดการขยะจากพลาสติกและขวดน้ำดื่มด้วยกิจกรรม Upcycling โดยการนำฝาขวดน้ำดื่มมา DIY นำกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีค่าและนำกลับมาใช้ได้ใหม่ ซึ่งทำให้สามารถร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้ถึง 4,732.43 (kgCO2eq) หรือเทียบเท่าการดูดซับก๊าซ Co2 ของต้นไม้ 380.18 ต้นต่อปี

ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เทศกาลสงกรานต์ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก และร่วม เฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียน “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ททท. จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ได้ร่วมสนุกในเทศกาลสงกรานต์ของไทยที่ยังพร้อมเสิร์ฟความสุขกันอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะเทศกาลวันไหลในภาคตะวันออก อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ สงกรานต์ เมืองเชียงแสน วันที่จัดงาน 16 - 18 เมษายน 2567 จังหวัดสุโขทัย งานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง วันที่จัดงาน 15 - 19 เมษายน 2567 จังหวัดพิษณุโลก ประเพณีสงกรานต์นครไทย วันที่จัดงาน 11 – 20 เมษายน 2567 จังหวัดแพร่ ประเพณีสงกรานต์แห่น้ำช้าง อำเภอวังชิ้น วันที่จัดงาน 21 เมษายน 2567 จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเพณีแห่ดอกไม้ วันที่จัดงาน 17 เมษายน 2567 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งานสงกรานต์ สำราญใจ สรงน้ำพระพุทธ พระสงฆ์ องค์เทวา วันที่จัดงาน 9- 18 เมษายน 2567 จังหวัดสมุทรสงคราม งานนมัสการและสรงน้ำ หลวงพ่อบ้านแหลม วันที่จัดงาน 12 - 18 เมษายน 2567 งานแม่กลองสะเทือนปลาทูสะดุ้ง Songkran Music Festivel 2024 วันที่จัดงาน 12 – 17 เมษายน 2567 จังหวัดสมุทรสาคร งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 รวมใจไทยรามัญ – บ้านไร่ วันที่จัดงาน 13 – 18 เมษายน 2567 จังหวัดกาญจนบุรี งานสงกรานต์มอญ อำเภอสังขละบุรี วันที่จัดงาน 12 - 17 เมษายน 2567 งานสงกรานต์แห่ปราสาทผึ้ง วันที่จัดงาน 13 - 17 เมษายน 2567 ประเพณียกธงสงกรานต์บ้านเบญพาด วันที่จัดงาน 17 เมษายน 2567 งานสงกรานต์บ้านเลาขวัญ วันที่จัดงาน 19 เมษายน 2567 จังหวัดอุทัยธานี สืบสานประเพณีสงกรานต์ จ.อุทัยธานี ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่จัดงาน 13 - 17 เมษายน 2567 จังหวัดหนองคาย มหาสงกรานต์อีสานหนองคาย ประจำปี 2567 ตอนผ้าขาวม้า สมมาหลวงพ่อพระใส วันที่จัดงาน 12 - 18 เมษายน 2567 จังหวัดยโสธร งานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่จัดงาน 13 - 19 เมษายน 2567 จังหวัดระยอง ประเพณีวันไหลปลวกแดง สงกรานต์ ประจำปี 2567 วันที่จัดงาน 16 - 17 เมษายน 2567 จังหวัดสมุทรปราการ ประเพณีสงกรานต์พระประแดง วันที่จัดงาน 19 - 21 เมษายน 2567 จังหวัดฉะเชิงเทรา พิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง วันที่จัดงาน 22 - 24 เมษายน 2567 จังหวัดชลบุรี ประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน วันที่จัดงาน 16 - 17 เมษายน 2567 งานประเพณีวันไหลพัทยา 2567 วันที่จัดงาน 19 เมษายน 2567 งาน FLOW DAY PATTAYA WATER FESTIVAL 2024 วันที่จัดงาน 19 - 20 เมษายน 2567 งานประเพณีแห่พญายม สงกรานต์บางพระ วันที่จัดงาน 17 - 18 เมษายน 2567 งานประเพณีอุ้มสาวลงน้ำและสงกรานต์เกาะสีชัง วันที่จัดงาน 18 เมษายน 2567 งานประเพณีวันไหลนาเกลือ ประจำปี 2567 วันที่จัดงาน 18 เมษายน 2567 งานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา ประจำปี 2567 วันที่จัดงาน 20 เมษายน 2567 งานประเพณีวันไหลบางเสร่ ประจำปี 2567 วันที่จัดงาน 20 เมษายน 2567 งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จ.ชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่จัดงาน 11 - 19 เมษายน 2567 งานสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว ปี 2567 วันที่จัดงาน 19 - 29 เมษายน 2567 เป็นต้น

ADD

คุณอักษรา ชีวรัตนพร (คุณมิน) ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลแห่งซูเปอร์ทริปส์

คุณอักษรา ชีวรัตนพร (คุณมิน) ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลแห่งซูเปอร์ทริปส์ (มินไม่แน่ใจอ่านแล้วค่อนข้างชมไปไหมคะพี่ ขอบพระคุณค่ะ) คุณอักษรา ชีวรัตนพร คุณมิน Managing Director บริษัทซูเปอร์ทริปส์ จำกัด, Executive Assistant to the President บริษัทควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด ทายาทบริษัททัวร์อันดับต้นของประเทศไทย จบการศึกษาทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทที่ Durham University, UK และ University of Hong Kong ถึงแม้จะจบและทำงานในสายงานด้านกฎหมายมาก่อน แต่ด้วยไลฟ์สไตล์และความชอบหลักคือการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับธุรกิจของที่บ้าน ทำให้ระหว่างที่ศึกษาและทำงานอยู่ มินได้ออกแบบและวางแผนการเดินทางและเดินทางไปในหลากหลายเส้นทางทั่วโลก นึกถึงการท่องเที่ยวและการเดินทาง ขอให้นึกถึง บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ นะคะ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะดูแลท่านให้ดีที่สุดในการเดินทางแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในรูปแบบใดๆเราจะตอบโจทย์ให้ลูกค้ามีความสุขในการเดินทางของท่าน ยินดีบริการค่ะ บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด โทร 02 511 5999 www.supertrips.co.th

คุณธนิต ปริพัฒนานนท์ และคุณน้ำทิพย์ โพธิ์เหลือง ผู้บริหารคนเก่งแห่ง Superb Holiday

คุณธนิต ปริพัฒนานนท์ หรือคุณออม “CEO”แห่ง Superb Holiday คุณออมได้เปิดบริษัทเป็นกรรมการร่วมกับ คุณน้ำทิพย์ โพธิ์เหลือง ซึ่งคุณน้ำทิพย์ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการคุณออมและคุณทิพย์สำเร็จการศึกษาทางด้านการท่องเที่ยว ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม คุณทิพย์เป็นรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัย คุณออมได้เล่าให้ “BIZ”ON HOLIDAY MAGAZINEฟังต่อว่า จบมา อายุ 22 ปี ฝึกงานบริษัททัวร์ก่อนจบตามกำหนดของมหาวิทยาลัย และได้ทำงานที่บริษัททัวร์ต่อเลย ซึ่งคุณออมกับคุณทิพย์ทำงานที่ บริษัททัวร์ที่เดียวกัน ได้ทำงานที่บริษัททัวร์มาเป็นเวลา 4 ปี จึงตัดสินใจ เปิดบริษัททัวร์ร่วมกัน ในนามบริษัท พีแอลอินเตอร์ทัวร์ จำกัด และ ทำการตลาดในนาม Superb Holidayบริษัทได้ก่อตั้งมา 7 ปีแล้ว เริ่มแรกทำสิงคโปร์ ในเวลาต่อมาเพิ่มมาเลเซีย บาหลี ลักษณะ การทำงานของ Superb Holiday จะเป็นการขายโปรแกรมทัวร์กับ Travel Agent หรือที่เรียกว่า” WHOLE SALE” โดยทางเอเย่นต์ อาจจะ Request มาเป็นกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปจอยหน้าร้าน เป็นแพ็คเก็จ หรือขอให้ทางเราทำโปรแกรมให้ซึ่งทางเราสามารถทำได้หมด “Superb Holiday” คือสุดยอด ดีเยี่ยม วันหยุดที่ดีเยี่ยม ของท่าน เป็นความตั้งใจของเรา

คุณจักรพันธ์ ประสิทธิ์วรนันท์ (คุณตั้ม) ผู้บริหารรุ่นใหม่แห่ง Zego Travel

คุณจักรพันธ์ ประสิทธิ์วรนันท์ หรือคุณตั้ม กรรมการผู้จัดการ Zego Travel Co.,Ltd. จบการศึกษามัธยมปลายโรงเรียนเซ็นคาเบรียล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน(เอกโฆษณา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสบการณ์การทำงาน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Attendent) First Class เส้นทางยุโรปเกือบ10ปี ที่การบินไทย ในขณะที่ทำงานอยู่ที่การบินไทย เป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสได้เดินทางไปยังหลายเมืองหลายประเทศ แต่ละประเทศก็มีความสวย ความงดงาม ของแต่ละประเทศแตกต่างกันออกไป ทำให้ตัดสินใจเปิดบริษัททัวร์ Zego Travel Co.,Ltd Zego Travel คือบริษัททัวร์ที่ขายทัวร์และตั๋วเครื่องบิน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี คุณตั้มได้กล่าวอย่างอารมณ์ดีกับ “BIZ” ON HOLIDAY MAGAZINE ว่า “เริ่มต้นมีพนักงาน 2-3 คน ปัจจุบันมีพนักงาน 150 คน เริ่มแรกออฟฟิศอยู่ตึก GP House ที่ซอยสวนพลู ประมาณ 2-3 ปี และได้ย้ายมาเป็นโฮมออฟฟิศ ที่นนทรีซอย 16 ประมาณ2-3ปี เช่นกัน ปัจจุบันคือที่ที่3 อยู่ช่องนนทรี 10 ยานนาวา อยู่มาประมาณ 2ปี” คุณผู้อ่านสนใจไปเที่ยวหาซื้อทัวร์ Let’s go group กับทัวร์ใกล้บ้านท่านโดยระบุไปกับ Let’s go group จะได้รับการบริการอย่างประทับใจมั่นใจได้เพราะพนักงานต้อนรับการบินไทยเป็นผู้ดูแลทุกขั้นตอน… Zego Travel Tel:02 408 8001 www.zegotravel.com

The Villa Halal กับภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารคนเก่งอย่างเช่น คุณวรวุฒิ(นาวาวี) วชิรวรกุลชัย

จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันใกล้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเอกพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร .... คุณนาวาวี ได้กล่าวอย่างอารมณ์ดีกับทาง “BIZ” ON HOLIDAY MAGAZINE ในฐานะ CEO ของบริษัทฯ ว่า ตนเองได้นำองค์ความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจและความรู้จากการศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก มาประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์กรและการจัดการขั้นตอนการผลิตอาหาร ให้มีลักษณะเป็นธุรกิจแบบร่วมสมัย โดยเฉพาะการนำ Thesis ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านอาหารมุสลิม ภายใต้แนวคิดที่ว่า “อาหารมุสลิมคืออาหารฮาลาล” ถ้ามีโอกาสอยากเรียนเชิญทุกท่านให้แวะเข้ามาลองรับประทานอาหารที่ได้มาตรฐานฮาลาล ทั้งด้านการบริการและสถานที่จะได้สัมผัสความเป็น “The Villa Halal ที่จะคอยให้บริการทุกท่านทั้ง 3 สาขา และทุกท่านสามารถติชมได้ เพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งทีมงานทุกคนตั้งใจอยากให้เป็นร้านอาหารฮาลาลในฝันของมุสลิมทุกคน ถ้าผ่านทางมอเตอร์เวย์ หมายเลข6 สามารถแวะใช้บริการที่สาขามอเตอร์เวยส์ได้ และได้กล่าวทิ้งท้ายสำหรับผู้ที่ จะเดินทางไปทำฮัจย์ หรืออุมเราะฮ ในขณะรอขึ้นเครื่อง หรือ Transit แวะมาทานอาหารที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทางร้านมีอาหาร ไว้เตรียมบริการทุกท่าน เพื่อความพร้อมก่อนการเดินทาง …..

Image Gallery